Víkendová výprava Lázně Leopolodov

All-focus

Ve dnech 24.5.-26.5.2019 se kadeti Branných oddílu mládeže zúčastnili víkendové výpravy poblíž Lázní Leopoldov na Smraďavce. Výprava měla jasný scénář. Kadeti se nacházeli v oblasti, kde místní povstalecké (partyzánské) skupiny svou činností ohrožují stabilitu v regionu.

Výprava započala v pátek, kdy kadeti přijeli autobusem do Buchlovic a po svých pokračovali do předem určených ubikací. Zde se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina jela na ranč Nevada, odkud si vypůjčila lehátka, která očistila a přivezla na ubikace. Druhá se věnovala úklidu a přípravě ubikací na přespání. Poté byly rozděleny hlídky.

 

Ve 3:00 se ozvala rána. Na pokoj přiběhl strážný a oznámil, že hlídka byla napadena a jako zajatce si útočnici vzali jeho kolegu.Všichni si vzali své zbraně a vydali se pro kamaráda. Při pátrání byla patrola kadetů nastřelena, zahájila ústup, po 150 metrech vytvořila kruhovku na bezpečnějším místě a v šachovnici se po cestě vydala pro zajatého člena. Přibližně po 1km ho našli, jak se svírá v bolestech na lesní cestě. Vytvořili kolem něj kruhovku. Byla to past. Nepřítel po nich začal střílet. Raněného kamaráda se podařilo dostat do auta, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Po příjezdu do kasáren začal zraněný ztrácet vědomí a přestával dýchat. Ostatní členové neváhali ani chvíli a začali mu dávat KPR. Nakonec vše dobře dopadlo. Zachránili ho!!

 

V sobotu kadeti dostali úkol provést útok na sídlo povstalců. Vydali se do horských oblastí, kde měli povstalci sídlo. Následný útok se vydařil. Kadeti pokračovali v čištění oblasti. Za chvíli byli napadeni, útok za menších ztrát ale odrazili. Poté následoval přesun do kasáren. V tento den bylo na kasárny provedeno ještě několik útoků. V 19:00 bojová hra oficiálně skočila. Následovala hra na rozvoj bojovnosti, kdy jeden kadet měl toho druhého dostat na zem, na lopatky. Večer se všichni sešli u táboráku, tam si opekli špekáčky a zhodnotili celou výpravu.

Neděle byla o poznání klidnější, hráli se branné hry.  Zpět do Uherského Hradiště jsme se vrátili v odpoledních hodinách.

 

Copyright 2018 © Branné oddíly mládeže z.s.