Proti povodňové cvičení

foto2

Dne 25.8.17 v Bílovicích u Uherského Hradiště, proběhl nácvik připravenosti složek. Po vyhlášení poplachu v obci jsme dorazili na místo určení kde po doražení ostatních složek, nám byly přerozdělené úkoly. Akce se zúčastnila povodňová komise, jednotka hasičů JPO 2.1, speciální plošina, potápěči, pracovníci technické skupiny obce a my “Branné oddíly mládeže”. Cílem bylo mobilizovat všechny složky důležité při zásahu v případě povodně do 30 minut. Kadeti dostali za úkol postavit proti povodňovou hráz z pytlů a obsadit všechny mosty na katastru obce a podat hlášení, mostu bylo celkem deset. Všechny mosty jsme zvládli obsadit do 24 minut, obsazení mostu a hlídkování u nich je při povodní důležitá činnost která funguje jako prevence proti zablokování průtoku řeky/potoku při hromadění klád nebo v případě jara, ledovými kry. V případě blokace průtoku by hlídka byla schopna přivolat techniku na odstranění a zabránit tak ztrátám na majetku nebo na životech. Dále byla složkami sestavena speciální plošina k překlenutí rozvodněného toku, hasiči připraveno čerpání zátopy a potápěčem provedený průzkum zámeckého rybníka.

Copyright 2018 © Branné oddíly mládeže z.s.